Regelement Expedisie Mök

Pagina 1

Mitdoen:

  • Vanaf de middelbare schôl mugde mit doen.
  • Ut grupke mug nie grutter zien as 10 persone!

 

Nej:

  • Elke diëlnemer mot vuraf un verklaoring ondertekene dat hij/zij mitspeult op eige risico (dur kan op gen enkele manier anspraak gemakt werre op V.V. de Spurriemök angaonde geleje schade of wat dan ok).

 

Zuukteje:

  1. Ut spel werd in jaorgang 2016/2017 gespeuld vanaf 11 Fibrewarie t/m 24 Fibrewarie.

 

  1. de zuuktieje van ut spel zien:

•dur de wék -elke dag van 18 uur tot 22.30 uur ’s aoves

•ien ut wiekend -van 9 uur ’s merges tot 22.30 uur ’s aoves

 

Opstart spel:

  1. Ut “startschot” is op 11 Fibrewarie um 14.11 uur (nao de Krantverkoëp) op ’t Hofplein; zurrug dat gej daor bej ziet. Dat wilde nie misse.

As start werd dur urgens ien Oeldere un tiepisch Oelders vurwerp verstopt

(dit gebeurt dur de kemissieleje van Expedisie Mök).

 

  1. Ovver de verstopplats werd vervolges un kriptische tip gegeve.

Dees tip werd via “WhatsApp” durgestuurd naor de kontactpersoëne van elk grupke.

Elk grupke het 2 contactpersoëne, die vuraf bekend zien gemakt bej de kemissieleje.

An de hand van die tip kunde gej mit ow eige grupke goan zuuke noar dit vurwerp.

 

  1. Ien dit spel godde gej mit ow grupke de strijd an tigge un antal andere grupkes; de grupkes probiere telkes zo snel mugeluk ut vurwerp te vinde.

 

  1. As gej mit ow grupke ut vurwerp as urste gevonde het dan gefde dat metiën dur an de “Expedisie Mök kemissie” (dit gebeurt dur iën van kemissieleje op te bellen).

Gej geft dan an waor gej ut vurwerp gevonde het, en of gej nog un foto nao stuurt vur de extra punten. Dees foto mot op de vindplats gemakt werre.

De foto mot binne un kwartier bej de kemissieleje zien!

“Fotosjoppe” en/of hergebruuke is nie toegestaon.

(elke kier as gej ut vurwerp vind kriegde punte).

 

  1. De viender mot ut vurwerp opnejt verstoppe vur de andere groepe . . . mit daoran gekoppeld un neje kriptische tip

(dit alles ien ovverleg mit en nao goedkeuring van de “Expedisie Mök kemissie”).

De neje tip mot binne 3 kwartier nao vinde bej de kemissie bekent zien.

Dit alles wurd binne 1 uur nao vinde bekend gemakt dur de kemissie.

Vervolgus stuurt de “Expedisie Mök kemissie” de neje kriptische tip wer dur naor alle grupkes (dit gebeurt altied via “WhatsApp”).

As dur um welke reje dan ok gen ovveriënstemming is tusse un grupke en de kemissie ovver de verstopplats dan wel ovver de tip dan kan ut zien dat de neje tip iets latter wert uutgebrogt; mar daorover werre de andere grupkes dan via de WhatsApp geinformierd. Got dur mar van uut dat dat grupke ien kwestie dat strafpunte got koste.

Daornao kunne de andere grupkes wer van start um te gaon zuuke.

De viender kan zelf nie mer mit zuuke totdat ut vurwerp wer gevonde is dur un ander grupke.

 

 

Regelement Expedisie Mök, Versie 5.01 (16-dec-2014)

 

Social Media

V.V. de Spurriemok

Expedisie Mök